Trimmeris

Trimmeri izmanto, lai izpļautu zālāja malas, kuras pļāvējs nevar aizsniegt. Trimmeri ar izliektu kātu izmanto vasarnīcās, lai viegli izpļautu teritoriju ap zālājiem vai puķu dobēm. Trimmeri ar taisnu kātu un reduktoru ir paredzēti sarežģītākiem darbiem, kā, piemēram, lai izpļautu zem dzīvžogiem, krūmiem u.tml. Trimmeriem ar taisnu kātu kā papildaprīkojums var būt pieejams ‘J’ veida kāts, kas pasargā lietotāju no atrašanās pārāk tuvu reduktoram. To parasti izmanto, kad trimmeri aprīko ar zāles pļaušanai paredzēto griezējasmeni.

Kas jāatceras, izvēloties trimmeri:

  • Maksimālai efektivitātei dzinējam ir jābūt lielākai jaudai un straujākam paātrinājumam.
  • Ierīcei ir jābūt pēc iespējas vieglākai atkarībā no tās jaudas.
  • Ierīcei ir jābūt vibrācijas slāpējošai sistēmai, lai samazinātu vibrācijas tanīs ierīces daļās, kas saskaras ar lietotāju.
  • Ierīcei jābūt viegli iedarbināmai.